Filosofie

In een competitieve omgeving met veel aanbieders en vragers van dezelfde commodities is steeds vaker de kwaliteit van de handelsrelatie bepalend voor succes en resultaat.

Argentrade International handelt vanuit deze filosofie en streeft ernaar langdurige "partnerships" op te bouwen, gebaseerd op vertrouwen, competentie, respect en vriendschap.

TAGS: argentrade, frozen food